RESULTADOS 6º CAMPEONATO NACIONAL JKA 2017

INFANTILES Y JUVENILES

MASCULINO

CATEGORIA 7-8 AÑOS – MASCULINO PRINCIPIANTES KATA

 • JUAQUIN URQUIJO |  TAKESHI
 • ANDRES PACHECO |  KURAN NO SENSHI
 • JUAN NOVOA |  CCNC

CATEGORIA 7-8 AÑOS – MASCULINO INTERMEDIO KATA

 • EITHAN RODRIGUEZ |  SHISEI
 • MARIO RODRIGUEZ |  NAFUDA 3

CATEGORIA 7-8 AÑOS – MASCULINO KUMITE

 • EITHAN RODRIGUEZ |  SHISEI
 • JUAQUIN URQUIJO |  TAKESHI
 • MANUEL RODRIGUEZ  |  NAFUDA

CATEGORIA 9-10 AÑOS – PRINCIPIANTES MASCULINO KATA

 • SAMUEL RODRIGUEZ  |  SHISEI
 • MATIAS MORENO |  SHISEI
 • SANTIAGO RINCON |  RYOZANPAKU

CATEGORIA 9-10 AÑOS – INTERMEDIOS MASCULINO KATA

 • JOSE ACOSTA |  CCNC
 • LUC DE WILDE |  CCNC
 • DANIEL COY |  JISHIN

CATEGORIA 9-10 AÑOS – MASCULINO KUMITE

 • LUCAS FUENTES |  KIRYOKU
 • SAMUEL RAMIREZ |  SHISEI
 • DANIEL LEMUS |  TAKESHI

CATEGORIA 11-12 AÑOS – PRINCIPIANTES MASCULINO KATA

 • DIEGO SALGADO |  SHISEI
 • SEBASTIAN CAMACHO  |  SHISEI
 • JORGE MILLAN |  SHISEI

CATEGORIA 11-12 AÑOS – INTERMEDIOS MASCULINO KATA

 • LUCAS FUENTES |  KIRYOKU
 • HERNAN JIMENEZ |  SHISEI
 • JOSE VERGARA |  SHISEI

CATEGORIA 11-12 AÑOS – AVANZADOS MASCULINO KATA

 • SANTIAGO VARGAS |  KIRYOKU
 • JERONIMO FREYDELL  |  KIRYOKU
 • SEBASTIAN HERNANDEZ  |  KIRYOKU

CATEGORIA 11-12 AÑOS – PRINCIPIANTES MASCULINO KUMITE

 • HERNAN JIMENEZ |  SHISEI
 • JOSE VERGARA |  SHISEI
 • ALEJANDRO PLAZAS |  JISHIN

CATEGORIA 11-12 AÑOS – AVANZADOS MASCULINO KUMITE

 • SEBASTIAN HERNANDEZ  |  KIRYOKU
 • LUCAS FUENTES |  KIRYOKU
 • SANTIAGO VARGAS |  KIRYOKU

CATEGORIA 13-14 AÑOS – INTERMEDIOS MASCULINO KATA

 • JUAN ANGEL VARGAS |  JISHIN
 • DIEGO ANGARITA |  JISHIN
 • DANIEL SALAMANCA |  SHISEI

CATEGORIA 13-14 AÑOS – AVANZADOS MASCULINO KATA

 • JUAN FELIPE VARGAS |  KIRYOKU
 • JUAN SUAREZ |  SHISEI
 • JESSUA ALMANZA |  TAKESHI

CATEGORIA 13-14 AÑOS – PRINCIPIANTES MASCULINO KUMITE

 • ALEJANDRO RAMOS |  JISHIN
 • SEBASTIAN MORA |  TAKESHI
 • SANTIAGO MEDINA |  NAFUDA

CATEGORIA 13-14 AÑOS – AVANZADOS MASCULINO KUMITE

 • JUAN FELIPE VARGAS |  KIRYOKU
 • JUAN SUAREZ |  SHISEI
 • JUAN ANGEL VARGAS |  JISHIN

CATEGORIA 15-17 AÑOS – PRINCIPIANTES MASCULINO KATA

 • SERGIO BAUTISTA |  NAITAN
 • DAVID FERNANDEZ |  SHISEI KIRYOKU
 • JORGE GARCIA

CAEGORIA 15-17 AÑOS – INTERMEDIOS MASCULINO KATA

 • IAN RODRIGUEZ |  SHISEI
 • JUAN DIEGO RUIZ |  KIRYOKU
 • DANIEL MUÑOS |  KURAN NO SENSHI

CATEGORIA 15-17 AÑOS – AVANZADOS MASCULINO KATA

 • JULIAN ORELLANOS |  LA VICTORIA
 • YOHAN SALAZAR |  SHISEI
 • DIEGO RAMIREZ |  SHISEI

CATEGORIA 15-17 AÑOS – PRINCIPIANTES MASCULINO KUMITE

 • SERGIO BAUTISTA |  NAITAN
 • JUAN DIEGO RUIZ |  KIRYOKU
 • ALEJANDRO BONIFAZ  |  SHISEI

CATEGORIA 15-17 AÑOS – AVANZADOS MASCULINO KUMITE

 • IAN RODRIGUEZ |  SHISEI
 • YOHAN SALAZAR |  TAKESHI
 • DIEGO RAMIREZ |  SHISEI

FEMENINO

 CATEGORIA 7-8 AÑOS – FEMENINO KATA

 • SARA PADILLA |  NAITAN
 • VICTORIA SANCHEZ |  NAFUDA
 • MANUELA CASALLAS  |  NAITAN

CATEGORIA 7-8 AÑOS – FEMENINO KUMITE

 • SARA PADILLA |  NAITAN
 • VICTORIA SANCHEZ |  NAFUDA
 • MANUELA CASALLAS  |  SHISEI

CATEGORIA 9-10 AÑOS – FEMENINO KATA

 • LAURA DIAZ |  SHISEI
 • MARIA BOTERO |  NAITAN
 • LAURA OVALLE |  KURAN NO SENSHI

CATEGORIA 9-10 AÑOS – FEMENINO KUMITE

 • LAURA DIAZ |  SHISEI
 • MARIA BOTERO |  NAITAN
 • SAMANTHA FRANCIS |  KIRYOKU

CATEGORIA 11-12 AÑOS – PRINCIPIANTES FEMENINO KATA

 • ANGIE NAVARRETE |  NAITAN
 • SARA PADILLA |  NAITAN 3

CATEGORIA 11-12 AÑOS – INTERMEDIOS FEMENINO KATA

 • PAULA CHARRY |  SHISEI
 • VALENTINA LARA |  SHISEI
 • NATALY LOPEZ |  SHISEI

CATEGORIA 11-12 AÑOS – PRINCIPIANTES FEMENINO KUMITE

 • NATALY LOPEZ |  SHISEI
 • VALENTINA TAMAYO |  JISHIN
 • ANGIE NAVARRETE |  NAITAN

CATEGORIA 11-12 AÑOS – AVANZADOS FEMENINO KUMITE

 • LUNA CORTEZ |  VIC
 • PAULA CHARRY |  SHISEI
 • VALENTINA LARA |  SHISEI

CATEGORIA 13-14 AÑOS – PRINCIPIANTES FEMENINO KATA

 • MARIA RODRIGUEZ |  JISHIN
 • SILVANA CASALLAS |  SHISEI 3

CATEGORIA 13 14 AÑOS – INTERMEDIOS Y AVANZADOS FEMENINO KATA

 • MARIA CARRASCO |  CCNC
 • MARIA PAEZ |  VIC
 • TESSA WRIGHT |  KIRYOKU

CATEGORIA 13-14 AÑOS – PRINCIPIANTES FEMENINO KUMITE

 • MARIA RODRIGUEZ |  JISHIN
 • SILVANA CASALLAS |  SHISEI
 • MARIA PAEZ  |  VIC

CATEGORIA 13-14 AÑOS – AVANZADOS FEMENINO KUMITE

 • MARIA CARRASCO |  CCNC
 • TESSA WRIGHT |  KIRYOKU
 • MARIA BERNAL  |  CCNC

CATEGORIA 15-17 AÑOS – PRINCIPIANTES FEMENINO KATA

 • BRENDA NOVOA |  VIC
 • ISABELLA COLMENARES  |  KIRYOKU 3

CATEGORIA 15-17 AÑOS – INTERMEDIOS FEMENINO KATA

 • ANGELA CASTILLO |  SHISEI
 • LAURA CELY |  TAKESHI
 • ANGIE CRUZ |  TAKESHI

CATEGORIA 15-17 AÑOS – PRINCIPIANTES FEMENINO KUMITE

 • ISABELLA COLMENARES  |  KIRYOKU
 • CATALINA RODRIGUEZ  |  SHISEI
 • LAURA CELY |  TAKESHI

CATEGORIA 15-17 AÑOS – AVANZADOS FEMENINO KUMITE

 • KAREN ROCHA |  SHISEI
 • MARIA RODRIGUEZ |  SHISEI
 • ANA PADILLA |  SHISEI

MAYORES

 MASCULINO

CATEGORIA MAYORES – PRINCIPIANTES MASCULINO KATA

 • JUAN CEPEDA |  TAKESHI
 • JUAN GARCIA |  TORII
 • ANDRES REVELO |  KIRYOKU

CATEGORIA MAYORES – INTERMEDIOS MASCULINO KATA

 • FABIO CEBALLOS |  SHISEI
 • SLODANT RAMIREZ |  SHISEI
 • GIOVANY SALAZAR |  TAKESHI

CATEGORIA MAYORES – AVANZADOS MASCULINO KATA

 • GERARDO MORALES |  NAITAN
 • JOSE ORTEGA |  KIRYOKU
 • ANDRES VARGAS |  JISHIN

CATEGORIA MAYORES – PRINCIPIANTES MASCULINO KUMITE

 • DAVID RESTREPO |  JISHIN
 • DAVID MARTINEZ |  JISHIN
 • SLODANT RAMIREZ |  SHISEI

CATEGORIA MAYORES – AVANZADOS MASCULINO KUMITE

 • JOSE ORTEGA |  KIRYOKU
 • GERARDO MORALES |  NAITAN
 • WILLIAM RODRIGUEZ |  TAKESHI

FEMENINO

 CATEGORIA MAYORES – PRINCIPIANTES FEMENINO KATA

 • NASMIYE CRUZ |  SHISEI
 • MARIA GONZALEZ |  NAITAN 3

CATEGORIA MAYORES – INTERMEDIO FEMENINO KATA

 • ROCIO PEREZ |  KIRYOKU
 • ANGELA RODRIGUEZ  |  NAITAN
 • MARIA ANGARITA |  JISHIN

CATEGORIA MAYORES – AVANZADOS FEMENINO KATA

 • JULLY ANA NIÑO |  JISHIN
 • CAMILA PEREZ |  KIRYOKU
 • LAURA CELY |  TAKESHI

CATEGORIA MAYORES – PRINCIPIANTES KUMITE

 • ANGELA RODRIGUEZ  |  NAITAN
 • MARIA GONZALEZ |  NAITAN
 • GLORIA PIERNA GORDA |  SHISEI

CATEGORIA FEMENINO MAYORES KUMITE AVANZADOS

 • YULLI ANA NIÑO |  JISHIN
 • CAMILA PEREZ |  KIRYOKU
 • LAURA PEÑA |  TAKESHI

EQUIPOS

 CATEGORIA MASCULINO – MAYORES AVANZADOS KATA EQUIPO

 • KIRYOKU 2 |  KIRYOKU
 • NAITAN |  NAITAN
 • KIRYOKU 2 |  SHISEI

CATEGORIA MASCULINO – MAYORES AVANZADOS KUMITE EQUIPO

 • NAITAN |  KIRYOKU
 • LA VICTORIA |  LA VICTORIA
 • KIRYOKU |  NAITAN

CATEGORIA FEMENINO MAYORES AVANZADOS KATA EQUIPO

 • KIRYOKU |  KIRYOKU
 • KISHINTAI |  KISHINTAI
 • KIRYOKU |  SHISEI

CATEGORIA FEMENINO – MAYORES AVANZADOS KUMITE EQUIPOS

 • SHISEI 1 |  SHISEI
 • NAITAN |  NAITAN
 • SHISEI 2 |  SHISEI

GRAN CHAMPION MASCULINO

 • JOSE ORTEGA  |  KIRYOKU

GRAN CHAMPION FEMENINO

 •   YULLI A. NIÑO  |  JISHIN

CLASIFICACION POR MEDALLAS

DOJO ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 SHISEI 16 16 14 46
2 NAITAN 10 9 2 21
3 KIRYOKU 9 9 8 26
4 JISHIN 8 4 5 17
5 LA VICTORIA 3 3 1 7
6 CCNC 3 1 1 5
7 TAKESHI 3 4 8 14
8 NAFUDA 0 3 2 5
9 KURANNOSENSHI 0 2 1 3
10 TORII 0 2 0 2
11 RYOZANPAKU 0 0 1 1
12 RENSHUKAN 0 0 0 0
13 KISHINTAI 0 0 0 0
14 COMPENSAR 0 0 0 0
15 SHUDOKAN 0 0 0 0
16 JKAFUSAGASUGA 0 0 0 0
17 HATAMOTOKAI 0 0 0 0
18 COL.JORGEWASHIN. 0 0 0 0